Splošni pogoji uporabe

1. Stanje pogojev

1.1 Ti pogoji predstavljajo pravni dokument(""Sporazum""), ki določa pravice in obveznosti vas kot kupca (""vi""), in nas, Primary Holdings (""Rhinocamera"", ""mi"" ali ""nas""), v zvezi s storitvami in izdelki, ki jih ponujamo preko te ali katere koli druge spletne strani v naši lasti. Z registracijo za storitve Rhinocamera se strinjate s pogoji tega sporazuma in znova potrjujete ta sporazum ob vsaki uporabi naših storitev.

1.2 Strinjate se, da boste:

1.2.1 zagotovili točne, sedanje in popolne podatke o sebi, kot je označeno na obrazcu za registracijo (podatki se imenujejo ""Registracijski podatki""); in

1.2.2 vzdrževali in posodabljali registracijske podatke, da bodo resnični, natančni, sedanji in popolni. Če nam posredujete kakršne koli podatke, ki so neresnični, netočni, niso sedanji ali so nepopolni ali pa ima Rhinocamera utemeljen razlog za sum, da so ti podatki neresnični, netočni, niso sedanji ali so nepopolni, ima Rhinocamera pravico začasno blokirati ali ukiniti vaš račun, preneha pošiljati in prepreči sedanjo in bodočo rabo Rhinocamera spletne strani (ali katerega koli njenega dela).

2. Kraj delovanja in zakonodaja, ki se uporablja.

2.1 Primary Holdings je podjetje, ki do svojih strank uporablja zakonodajo EU. Razen če ni drugače določeno, so materiali na tej spletni strani namenjeni neposredno tistim, ki dostopajo do te strani iz Gibraltarja. Rhinocamera ne zagotavlja, da so vsi izdelki iz reklamnega gradiva na tej spletni strani, primerni za uporabo ali na voljo na drugih lokacijah. Tisti, ki se odločijo za dostop do te spletne strani iz drugih lokacij, so odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni in v obsegu, ki ga ti zakoni določajo. Ta sporazum ureja gibraltarska zakonodaja.

2.2 Vi in mi priznavamo izključno pristojnost gibraltarskega sodišča v zvezi s spori, ki izhajajo iz tega sporazuma.

3. Oddaja naročila

3.1 Pri oddaji naročila na Rhinocamera ste se morali pred zaključkom naročila najprej seznaniti s splošnimi pogoji uporabe.

3.2 Smatramo, da je pogodba o prodaji oblikovana v trenutku, ko odpošljemo vaše blago.

3.3 Blago, ki ste ga prejeli od Rhinocamera, se ujema s ceno in opisom (ob upoštevanju E & OE). Če se to kadarkoli ne zgodi, vam bo Rhinocamera dal pravico do zavrnitve blaga v razumnem časovnem obdobju ob polnem nadomestilu.

3.4 V primeru, da je na naši spletni strani prikazana nepravilna cena, si Rhinocamera pridržuje pravico, da se vzdrži izpolnjevanja naročila po tej ceni. Seveda boste obveščeni, na tej točki vam bomo predstavili pravilno ceno in dali možnost nadaljevati z naročilom.

3.5 Vsi električni izdelki bodo dobavljeni z angleškimi vtikači. Za kupce iz držav EU bo Rhinocamera poskušal zagotoviti vtikače in priročnike v njihovem jeziku. Nekateri izdelki imajo priložena navodila v več jezikih, toda ne moremo zagotoviti, da bo vaš jezik med glavnimi.

3.6 O vsaki pomanjkljivi ali poškodovani pošiljki pri prevzemu nas je potrebno obvestiti po e-pošti v 48 urah po prejemu pošiljke. Vsak zahtevek za poškodovano ali manjkajoče blago, ki bo podan izven tega obdobja, bo zavrnjen.

3.7 Če bi bilo pri katerem izdelku potrebno čakati 7 ali več dni na dokončanje vašega naročila, vas bomo obvestili o pričakovanem času čakanja in vam dali možnost, da počakate na naročilo ali ga prekličete.

3.8 Če izdelka ni na zalogi ali so dobave neredne, zaloga pa je prikazana, bomo ta izdelek zamenjali s podobnim, ki ima podobne ali enake značilnosti, če bo ta možnost na voljo.

4. Pravica do preklica

4.1 Pravico do preklica naročila imate od trenutka oddaje naročila, vse do 14 dni po prejemu svojega blaga. To je obdobje za razmislek. Vse preklice je potrebno izvesti z e-pošto v 14 dneh po prejemu blaga, navesti je potrebno številko vašega naročila in poštno številko. Dodelili vam bomo številko preklica, ki se nanaša na vaše naročilo in je namenjena vam. Vse blago, ki je prejeto in ni bilo preklicano na ta način, ne bo obravnavano pod pogoji, ki veljajo v času za razmislek.

4.2 Kjer vam je Rhinocamera dobavil blago, morate paziti nanj v času posesti do vrnitve na Rhinocamera. Rhinocamera sprejema vrnjeno blago v originalni embalaži, ki ne kaže znakov obrabe. Vsaka uporaba dobavljenega blaga do te mere, da ga je ob vrnitvi potrebno pregledati, bo razveljavila vašo pravico do preklica pogodbe.

4.3 Kjer vam je Rhinocamera dobavil blago, ga morate vrniti na Rhinocamera na določen naslov, ki ga je navedel Rhinocamera. Strošek vračila blaga je nepovraten in kjer Rhinocamera zbira blago, bo strošek takega zbiranja neposredno odštet od zneska nadomestila. Za vse pošiljke, ki nam jih bo kurirska služba vrnila kot neprevzete/nedobavljene, bomo kupnino vrnili celoti, minus strošek vračila, v nekaterih primerih do 15€, zaradi velikosti pošiljke, vendar običajno okrog 15€.

4.4 Ko bomo prejeli vašo odpoved v pisni obliki, vam bo Rhinocamera povrnil pogodbeni znesek na debetno ali kreditno kartico, ki ste jo uporabili za nakup blaga. To bo opravljeno v 30 dneh od dneva preklica v skladu z zakonom, običajno pa v roku 3 delovnih dni.

4.5 Vsa denarna sredstva bodo vrnjena v roku 30 dni od dneva preklica v skladu z zakonom, v povprečju to vzame 3 dni.

4.6 Vračila programske opreme - Programsko opremo lahko vrnete samo, če je neodprta in v originalni embalaži. Name te politike je preprečiti morebitne kršitve zakona o avtorskih pravicah in patentih (CDPA, 1988). Vsa odprta programska oprema je izvzeta iz vračila, v skladu s pogoji Pravilnika o prodaji na daljavo (SI2334/2000). Programska oprema, ki prispe poškodovana ali je fizično v okvari, se lahko vrne v skladu s politiko normalnih vračil.

5. Vsebina

5.1 Rhinocamera ne odgovarja nobeni osebi za kakršno koli izgubo ali poškodbo, ki lahko nastane zaradi uporabe katere koli informacije iz katerega koli materiala na tej spletni strani. Rhinocamera je odgovoren samo za posledične izgube znotraj dogovora med strankami.

5.2 Določene povezave na tej strani (navadno pasica, oglas ali ikona) vas bodo vodile do strani, ki niso pod nadzorom Rhinocamera. Ko katero koli od njih aktivirate, boste zapustili Rhinocamera stran in Rhinocamera nima nadzora nad tem in ne sprejema nobene odgovornosti za material na kateri koli strani, ki ni pod nadzorom Rhinocamera.

6. Omejitev odgovornosti

6.1 Nič v tem sporazumu ne vpliva na zakonske pravice katerega koli potrošnika ali izključi ali omeji kakršno koli Rhinocamera odgovornost za smrt ali telesno poškodbo, ki je nastala zaradi njene malomarnosti ali goljufije.

6.2 V skladu z določbo 6.1 se strinjate, da Rhinocamera ne odgovarja niti v pogodbi, prekršku, malomarnosti, zakonski dolžnosti ali drugače, za kakršno koli neposredno izgubo ali poškodbo (vključno z izgubo ali poškodbo, ki je razumsko predvidljiva ali se lahko naravno zgodi pri poteku dogodkov), ki izhajajo iz katerega koli dejana, opustitve, napak ali zamud na ali v zvezi s temi deli na spletu, ki niso pod neposrednim nadzorom Rhinocamera, kar brez omejitve vključuje škodo zaradi izgube posla, izgubo prodaje, neplačila zapadlih terjatev, izgube zaslužka, motnje posla, izgube ugleda, izgube poslovnih informacij ali katere koli druge premoženjske škode (tudi, če je bil Rhinocamera obveščen o možnosti nastanka takšne izgube ali škode).

6.3 Edine odgovornosti, ki jih lahko Rhinocamera izključi, so tiste, ki iz naslednjega.

6.3.1 V primerih, kjer ob nastanku pogodbe nobena stran ni mogla predvideti izgub.

6.3.2 Kjer izgube niso nastale zaradi kakršne koli kršitve s strani Rhinocamera.

6.3.3 Za kakršno koli poslovno izgubo in/ali izgubo pri osebah, ki niso potrošniki.

7. Dostava - Rhinocamera bo poskrbel za brezplačno dostavo v največ 7 dneh in za hitro dostavo v največ 3 dneh. Če dostave v tem času ne moremo izvesti, imate možnost odpovedi. Upoštevajte, da preklic ni možen, ko smo blago odposlali, dokler se blago ne vrne k nam.

8. Postopek ravnanja v primeru pritožbe - V primeru, da imate kakršno koli pritožbo glede naše storitve ali v zvezi s kakršnim koli blagom ali storitvijo dostave iz naše spletne strani, se obrnite na nas preko e-pošte na info@rhinocamera.si ali nam pišite preko katere naše lokalne pisarne, podatke dobite med stiki na naši spletni strani ali neposredno na naš sedež: Primary Holdings Limited, D 66-70 Main Street, Gibraltar, GX11 1AA. Vse pritožbe bomo resno obravnavali resno in jih bomo raziskali takoj, ko bomo o njih obveščeni. Vse težave si bomo prizadevali čim prej odpraviti.

9. Avtorske pravice - Vsi modeli, besedila, grafike in njihov izbor in razporeditev na tej strani so avtorske pravice Rhinocamera ali njenih ponudnikov vsebin. Kot obiskovalec strani Rhinocamera imate pravico do elektronskega kopiranja ali tiskanja delov te strani za svojo osebno, nekomercialno rabo. Vsaka druga uporaba gradiva na tej strani, brez predhodnega pisnega soglasja Rhinocamera, je strogo prepovedana.

10. Programska oprema

10.1 Pravice intelektualne lastnine v kateri koli programski opremi ali drugem avtorsko zaščitenem materialu (""programska oprema"") in spremni dokumentaciji, ki vam jo dobavimo, ostanejo naša last ali od lastnika teh pravic.

10.2 Brez našega pisnega dovoljenja in brez vpliva na vse veljavne zakonske pravice na podlagi zakona o avtorskih pravicah (računalniški program) iz leta 1992 (kot je bil občasno spremenjen, dopolnjen ali nadomeščen), ni dovoljeno vam ali kateri drugi osebi:10.2.1 razstavljanje, povratno prevajanje ali na kakšen drug način posegati v programsko opremo;10.2.2 kopiranje ali spreminjanje programske opreme; ali10.2.3 izdelovati programske opreme, ki deloma ali v celoti temelji na obstoječi programski opremi.

10.3 V skladu z določbami tega sporazuma, imate dovoljenje za ne ekskluzivno uporabo programske opreme in s tem povezane dokumentacije, ampak samo za namene, opredeljene na strani v zvezi s programsko opremo.

10.4 Nimate dovoljenja za prenos, dodeljevanje ali dodatno licenciranje svoje pravice do uporabe te programske opreme ali dovoljenja za poskušanje to storiti.

10.5 Vračilo programske opreme - glej oddelek 4.6

11. Zadeve izven razumnega nadzora - Rhinocamera ne odgovarja za kakršno koli kršitev tega sporazuma, za povzročitev okoliščin izven tega sporazuma, vključno z, vendar ne omejeno na, naravne katastrofe, požar, strelo, poplave ali ekstremne vremenske razmere, eksplozije, vojno, nerede, poplave, industrijske spore (ki vključujejo ali ne naše zaposlene), dejanja ali opustitve ponudnikov internetnih storitev ali dejanj lokalne ali državne vlade ali drugih pristojnih organov.

12. Jezik - V primeru nasprotja ali nedoslednosti med izrazoslovjem iz angleške različice tega dogovora in katerim koli našim prevodom, se uporablja angleška različica.

13. Varnost strani - Celoten postopek plačila za spletno stran Rhinocamera poteka na varnem strežniku z uporabo preverjenega sistema SSL (secure socket layer) za prenos podatkov. Če kliknete na simbol majhne ključavnice na dnu zaslona svojega brskalnika, se bo prikazalo varnostno spričevalo te strani. Če imate kakršne koli pomisleke glede varnosti te strani, prosimo, pošljite e-pošto na info@rhinocamera.si

Varno plačilo

Varno plačilo

Varna transakcija

Varna transakcija

Brezplačna in hitra dostava

Varno plačilo
Customer Reviews